Certifiering

Certifiering

Miljö och säkerhet är en viktig del i vårt arbete!

Aroma Frukt & Grönt är certifierade inom ett flertal områden. Vår historia med att tänka långsiktigt för våra kunder och leverantörer har gett oss en mycket god kreditvärdighet, vårt engagemang för miljön visar sig i vår Eko certifiering och vår certifiering inom ISO 14001.

Vårt ständiga förbättringsprocess kämpar vi med dagligen och det visar sig i vår ISO 9001 certifiering.

För att vara en godkänd leverantör idag så har vi självklart även IP Livsmedelsförädling och REPA Återvinning.

Företaget har funnits sedan 1996 och arbetar efter ledorden kvalitet, service och engagemang. Företaget ingår sedan December 2020 i koncernen Sjöson AB. Våra produkter inhandlas genom egen import, via importörer och genom producenter i närområdet. Vårt kvalitets och miljöledningssystem syftar till att skapa de förutsättningar som krävs för att tillgodose de krav och förväntningar som våra intressenter ställer på oss.

 
Vår miljöpolicy 

För att vi ska kunna fortsätta att hjälpa butiker, kök och restauranger att driva sina affärer med fräscha råvaror, krävs det att de odlare som förser oss med frukt och grönt liksom marken som de brukar, mår bra. Därför tar vi miljöfrågor på största allvar.

Vi skall därför:

 • Bedriva vår affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv och att ständigt arbeta med omtanke kring vår omgivning.

 • Ha en god samverkan med våra kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners för att ömsesidigt verka för en positiv utveckling på miljön.

 • Följa lagar och förordningar. De miljömål som riksdagen antagit skall fungera som en ledstjärna i vårt miljöarbete tillsammans med FN:s globala mål, med fokus på punkt 12, hållbar konsumtion och produktion.

 • I samtliga av våra åtaganden alltid beakta och sträva efter att minska våra klimatavtryck.

 • Bedriva ett internt miljöarbete för kontinuerlig förbättring och inspirera de anställda till ett bredare miljötänk och medvetenhet.

Vår kvalitetspolicy
Eftersom vi värnar om våra kunders affärer, och gör allt vi kan för att överträffa deras förväntningar inom både service och produktkunskap, engagerar vi oss i ett aktivt kvalitetsarbete.

Detta innebär att vi:

 • Ser till att all personal på Aroma får tillgång till kompetensutveckling i form av utbildning och erfarenhetsutbyte för att ständigt kunna arbeta med hög skärpa.
 • Hela tiden utvecklar våra arbetssätt till det bättre samt att vi försäkrar oss om att samtliga anställda ser Aroma som en lustfylld arbetsplats och känner ett personligt kvalitetskrav, med tillhörande befogenheter och resurser.
 • På ett lyhört sätt skapar flexibla lösningar för att kunna möta våra kunders behov, med ömsesidig lönsamhet i fokus.
 • Överför vår fingertoppskänsla och mångåriga erfarenhet inom frukt och grönt till kunder och övriga partners, genom att våga inspirera och ge förslag som kan öka deras och våra affärer.

ISO

ISO är världens mest kända standard

Den bygger på en filosofi om ständiga förbättringar. Det är ett utmärkt verktyg för att förbättra verksamheter, processer (dvs arbetssätt, beslutsförfaranden och ansvar) och ledarskap i alla organisationer, oavsett storlek och bransch. Årliga revisioner är en förutsättning för ytterligare utveckling och för att hålla certifikaten giltiga.

Märke F-9001+14001 17021-2018-1.jpg

 

ISO 9001

ISO 9001 handlar om att Aroma Frukt & Grönt ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att på ett effektivt sätt tillgodose våra kunders önskemål. ISO 9001 innehåller femtioåtta krav som baseras på åtta principer. Aroma uppfyller alla dessa krav och är certifierade enligt standarden.

 • Fördelar med certifiering av ISO 9001
 • Stödjer ständiga förbättringar i vår verksamhet
 • Hjälper till att uppfylla våra kundernas förväntningar
 • Ett giltigt bevis på vårt kvalitetsarbete
 • Förbättrar medarbetarnas delaktighet
 • Stärker riskhanteringen
 • Ett verktyg för att förbättra relationer till leverantörer

 

Se vårat certifikat här

ISO 14001

ISO 14001 är ett miljöledningssystem. Aroma Frukt & Grönt bedriver ett aktivt miljöarbete för att få minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.

 

 • Fördelar med certifiering av ISO 14001
 • Ökad processeffektivitet
 • Minskad användning av resurser och material per levererad nytta
 • Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för avfallshantering
 • Ökad andel förnybara resurser och system
 • Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
 • ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader.

 

Se vårat certifikat här

 

 

 

 

IP Livsmedelsförädling

Livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet

Certifieringssystem för livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet. Denna standard kom hösten 2008 och är idag ett krav från många butikskedjor.

 

Skärmavbild 2023-12-19 kl. 08.42.08.png

Certifikat

All personal på Aroma har gått HACCP utbildning. HACCP (faroanalys och kritiska styrpunkter) är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten. Inom EU ställs krav på att de företag som hanterar livsmedel ska tillämpa HACCP.

Visa certifikat

Eko

Detta område har mycket hög prioritet för oss på Aroma Frukt&Grönt. Idag har vi ca 100 stycken olika artiklar inom detta segmentet. Det som inte finns hos oss får vi tag på inom två dagar.

Certifikat

Vi har certifikat att både hantera, packa och sälja ekologiska varor.

Visa certifikat

Återvinning

fti

FTI Certifikat

Certifikat för producentansvar och återvinningssystem utav förpackningar.

Visa certifikat

Låter det intressant?

Välkommen att höra av dig till oss

Vi riktas oss till dig med butik, restaurang, företag, café eller torg. Är ni en av dessa så är ni varmt välkommen att kontakta oss! Vi lägger då upp er som kund och ni är välkommen att handla via vår webshop, telefon, telefonsvarare, fax, mail eller sms.

Ring oss på 031 - 338 76 60

eller maila nyfiken@aromafrukt.se

Ska vi ringa upp dig?

Invalid Input
(*)
Invalid Input

Design handcrafted by Pixelstore