Certifiering

Certifiering

Miljö och säkerhet är en viktig del i vårt arbete!

Aroma Frukt & Grönt är certifierade inom ett flertal områden. Vår historia med att tänka långsiktigt för våra kunder och leverantörer har gett oss en mycket god kreditvärdighet, vårt engagemang för miljön visar sig i vår Eko certifiering och vår certifiering inom ISO 14001.

Vårt ständiga förbättringsprocess kämpar vi med dagligen och det visar sig i vår ISO 9001 certifiering.

För att vara en godkänd leverantör idag så har vi självklart även IP Livsmedelsförädling och REPA Återvinning.

Företaget har funnits sedan 1996 och arbetar efter ledorden kvalitet, service och engagemang. Företaget ingår sedan December 2020 i koncernen Sjöson AB. Våra produkter inhandlas genom egen import, via importörer och genom producenter i närområdet. Vårt kvalitets och miljöledningssystem syftar till att skapa de förutsättningar som krävs för att tillgodose de krav och förväntningar som våra intressenter ställer på oss.

 

Vår miljöpolicy

Vi är medvetna om de globala miljöfrågorna och vår möjlighet till direkt och indirekt påverkan. Vi ska därför:

 • Bedriva affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.
 • Ha en nära samverkan med våra kunder, leverantörer och övriga intressenter i miljöfrågor.
 • I all verksamhet följa gällande lagar och förordningar samt verka för en positiv utveckling på miljöområdet.
 • I all verksamhet sträva efter att minska och förebygga föroreningar.
 • Bedriva ett internt miljöarbete för kontinuerlig förbättring. 
 • Tillvarata medarbetarnas engagemang och medvetenhet.

  

Vår kvalitetspolicy

Aroma Frukt och Grönts kvalitetspolicy är att genom ett aktivt kvalitetsarbete, som ständigt utvecklas, skapa ökad lönsamhet åt främst våra kunder samt uppnå maximal kundnöjdhet.

Detta innebär att:

- tillföra personalen resurser för utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. 

               - utveckla arbetssätt, arbetsmetoder och tjänster som ständigt förbättras, och ge ett personligt kvalitetsansvar hos alla medarbetare med befogenheter och resurser. 

               - skapa flexibla lösningar för våra kunder för att möta deras behov, samt överföra vår kunskap i frukt och gröntbranschen till våra kunder för att dessa skall kunna utveckla sina företag och organisationer. 

               - ställa höga kvalitetskrav på leverantörer och samarbetspartners, och endast välja de som ur totalsynpunkt håller en kvalitetsnivå som uppfyller våra uttalade kvalitets- och miljökrav.

ISO

ISO är världens mest kända standard

Den bygger på en filosofi om ständiga förbättringar. Det är ett utmärkt verktyg för att förbättra verksamheter, processer (dvs arbetssätt, beslutsförfaranden och ansvar) och ledarskap i alla organisationer, oavsett storlek och bransch. Årliga revisioner är en förutsättning för ytterligare utveckling och för att hålla certifikaten giltiga.

Märke F-9001+14001 17021-2018-1.jpg

 

ISO 9001

ISO 9001 handlar om att Aroma Frukt & Grönt ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att på ett effektivt sätt tillgodose våra kunders önskemål. ISO 9001 innehåller femtioåtta krav som baseras på åtta principer. Aroma uppfyller alla dessa krav och är certifierade enligt standarden.

Visa certifikat

 • Fördelar med certifiering av ISO 9001
 • Stödjer ständiga förbättringar i vår verksamhet
 • Hjälper till att uppfylla våra kundernas förväntningar
 • Ett giltigt bevis på vårt kvalitetsarbete
 • Förbättrar medarbetarnas delaktighet
 • Stärker riskhanteringen
 • Ett verktyg för att förbättra relationer till leverantörer

  ISO 9001 2015

ISO 14001

ISO 14001 är ett miljöledningssystem. Aroma Frukt & Grönt bedriver ett aktivt miljöarbete för att få minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.

Visa certifikatISO 14001

 • Fördelar med certifiering av ISO 14001
 • Ökad processeffektivitet
 • Minskad användning av resurser och material per levererad nytta
 • Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för avfallshantering
 • Ökad andel förnybara resurser och system
 • Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
 • ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader.

  ISO 14001 2015

 

 

 

 

IP Livsmedelsförädling

Livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet

Certifieringssystem för livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet. Denna standard kom hösten 2008 och är idag ett krav från många butikskedjor.

Skärmavbild 2022-09-07 kl. 12.40.44.png

Certifikat

All personal på Aroma har gått HACCP utbildning. HACCP (faroanalys och kritiska styrpunkter) är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten. Inom EU ställs krav på att de företag som hanterar livsmedel ska tillämpa HACCP.

Visa certifikat

Eko

Detta område har mycket hög prioritet för oss på Aroma Frukt&Grönt. Idag har vi ca 100 stycken olika artiklar inom detta segmentet. Det som inte finns hos oss får vi tag på inom två dagar.

Skärmavbild 2021-09-27 kl. 10.52.25.png

Certifikat

Vi har certifikat att både hantera, packa och sälja ekologiska varor.

Visa certifikat

Kreditvärdighet

Detta område har mycket hög prioritet för oss på Aroma Frukt&Grönt. Idag har vi ca 100 stycken olika artiklar inom detta segmentet. Det som inte finns hos oss får vi tag på inom två dagar. Vi har certifikat att både hantera, packa och sälja ekologiska varor.

Certifikat

Enligt Soliditets Kreditratingssystem har Aroma Frukt&Grönt AB i många år haft TRIPPEL AAA rating. Detta är ett diplom vi värdesätter högt då både våra kunder och leverantör vet att vi är intresserade av bra affärer.

Visa certifikat

Återvinning

fti

FTI Certifikat

Certifikat för producentansvar och återvinningssystem utav förpackningar.

Visa certifikat

Låter det intressant?

Välkommen att höra av dig till oss

Vi riktas oss till dig med butik, restaurang, företag, café eller torg. Är ni en av dessa så är ni varmt välkommen att kontakta oss! Vi lägger då upp er som kund och ni är välkommen att handla via vår webshop, telefon, telefonsvarare, fax, mail eller sms.

Ring oss på 031 - 338 76 60

eller maila nyfiken@aromafrukt.se

Ska vi ringa upp dig?

Invalid Input
(*)
Invalid Input

Design handcrafted by Pixelstore